Publicaciones sobre docencia universitaria

La docencia universitaria: desafíos y perspectivas

Libro impreso ISBN: 978-84-15524-30-4 D.L.: OU 120-2016

Libro digital ISBN: 978-84-15524-31-1 D.L.: OU 121-2016

Nuevos escenarios en la docencia universitarita

Libro impreso ISBN: 978-84-15524-32-8 D.L.: OU 122-2016

Libro digital ISBN: 978-84-15524-33-5 D.L.: OU 123-2016

Presente y futuro de la docencia universitaria

Libro impreso ISBN: 978-84-15524-28-1 D.L.: OU 118-2016

Libro digital ISBN: 978-84-15524-29-8 D.L.: OU 119-2016

Investigaciones en el contexto universitario actual

Libro impreso ISBN: 978-84-15524-16-8 D.L.: OU 28-2014

Libro digital ISBN: 978-84-15524-17-5 D.L.: OU 29-2014

Panorama actual en la docencia universitaria

Libro impreso ISBN: 978-84-15524-18-2 D.L.: OU 30-2014

Libro digital ISBN: 978-84-15524-19-9 D.L.: OU 31-2014

Experiencias e innovación docente en el contexto actual de la docencia universitaria

Libro impreso ISBN: 978-84-15524-14-4 D.L.: OU 26-2014

Libro digital ISBN: 978-84-15524-15-1 D.L.: OU 27-2014
Experiencias docentes innovadoras en la Educación Superior

Libro impreso ISBN 978-84-15524-00-7 D.L. OU-10-2012

Libro digital ISBN 978-84-15524-05-2 D.L. OU-11-2012

El Espacio Europeo de Educación Superior y la educación por competencias

Libro impreso  ISBN 978-84-15524-01-4  D.L. OU-12-2012

Libro digital ISBN 978-84-15524-06-9  D.L. OU-13-2012

Investigaciones sobre docencia universitaria y nuevas metodologías

Libro impreso  ISBN 978-84-15524-02-1  D.L. OU-14-2012

Libro digital ISBN 978-84-15524-07-6  D.L. OU-15-2012

La docencia universitaria en el contexto educativo actual

Libro impreso  ISBN 978-84-15524-03-8  D.L. OU-16-2012

Libro digital ISBN 978-84-15524-08-3  D.L. OU-17-2012

La formación y las nuevas tecnologías en la docencia universitaria

Libro impreso  ISBN 978-84-15524-04-5  D.L. OU-18-2012

Libro digital ISBN 978-84-15524-09-0  D.L. OU-19-2012