Presentación

Ten o foco na innovación e a investigación educativa. O seu principal obxectivo é contribuír á mellora da educación, divulgando as innovacións ou investigacións para a comunidade de profesores e investigadores. Todo o proceso de revisión, edición e publicación está feito vía correo e a través da rede, permitindo máis rápida xestión, e que un gran público pode acceder rapidamente.

Pedro Membiela Editor
Manuel Vidal Editor asociado